ProfiCount s.r.o.

Poskytované služby

Vytvořil 20. října 2007 WebMaster

Vedení účetnictví

Zpracování účetnitctví (podvojného) v plném rozsahu včetně roční uzávěrky zahrnuje:

 • Hlavní knihu
 • Účetní deník
 • Pokladní knihu
 • Knihu pohledávek a závazků
 • Karty majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Výsledovku, Rozvahu
 • Zastupování na FÚ

Vedení daňové evidence

Zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) včetně roční úzávěrky zahrnuje:

 • Peněžní deník
 • Knihu pohledávek a závazků
 • Karty majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Zastupování na FÚ

Mzdy, personalistika

 • Zpracování mzdové agendy "malé i velké" organizace
 • Zpracování přehledů pro pojišťovny
 • Nástup a výstup zaměstnance
 • Roční zúčtování mezd
 • Zastupování na úřadech a zajištění kontrol (FÚ, sociální a zdravotní pojišťovny, úřad práce a jiné)

Daňová přiznání

 • Daně z příjmů fyzických osob
 • Daně z příjmů právnických osob
 • Přiznání k DPH
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti